Zverejnené dokumenty 2021 , Zverejnené dokumenty 2020 ,  Zverejnené dokumenty 2019 , Zverejnené dokumenty 2018 , Zverejnené dokumenty 2017, Zverejnené dokumenty 2016Zverejnené dokumenty 2015Zverejnené dokumenty 2014Zverejnené dokumenty 2011 - 2013

 

Zverejnené dokumenty 2017

Na základe § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. O slobode informácii v znení neskorších predpisov spoločnosť CZT Ružomberok, s.r.o. zverejňuje na stránke www.cztrk.eu nasledovné dokumenty:

 

Zoznam zverejnených dokumentov -
FileDátum zverejneniaZverejnený dokument Popis
Download this file (CEZ 00242017.pdf)Nájomná zmluva CEZ 0024/2017 zo dňa 12.01.201717.01.2017Nájomná zmluva CEZ 0024/2017 zo dňa 12.01.2017na krytú plaváreň a súvisiace priestory
Download this file (Zmluva o poskytnutí dotácie.pdf)Zmluva o poskytnutí dotácie na prevádzku na ROK 201723.01.2017Zmluva o poskytnutí dotácie na prevádzku na ROK 2017Mestská Plaváreň Ružomberok
Download this file (Kúpna zmluva z 11052017_predaj pozemkov_Gazdarica.pdf)Kúpna zmluva z 11.05.201712.05.2017Kúpna zmluva zo dňa 11.05.2017predaj pozemkov LV č.12027 a LV č.15435 pre KÚ Ružomberok
Download this file (Dodatok č.1 k PZ č.2401574513.pdf)Dodatok č.1 k poistnej zmluve č.240157451323.06.2017Dodatok č.1 k poistnej zmluve č.2401574513zo dňa 12.06.2017
Download this file (Inominátna zmluva.pdf)Inominátna zmluva zo dňa 07.08.201724.08.2017Inominátna zmluvavlastnícke právo k jednej mikrotrubičke s optickým vláknom
Download this file (Dodatok č.1169 CC 16-D1.pdf)Dodatok č.1169/CC/16/-D104.09.2017Dodatok č.1169/CC/16/-D1 k Zmluve o úvere č.1169/CC/16 
Download this file (Kúpna zmluva z 21062017.pdf)KÚPNA ZMLUVA z 21.06.201726.06.2017KÚPNA ZMLUVA z 21.06.2017predaj motorového vozidla
Download this file (Dodatok k Zmluve o účte.pdf)Dodatok k Zmluve o účte 18.10.2017Dodatok k Zmluve o účte zo dňa 17.10.2017Poplatok za vklad v hotovosti na Účet
Download this file (Dodatok č.1169 CC 16-D2.pdf)Dodatok č. 1169/CC/16-D2 k Zmluve o úvere č.1169/CC/1602.11.2017Dodatok č. 1169/CC/16-D2 k Zmluve o úvere č.1169/CC/16zo dňa 02.11.2017
Download this file (Dodatok č.1169 CC 16-Nad1-D1.pdf)Dodatok č.1169/CC/16 - Nad1 - D107.11.2017Dodatok č.1169/CC/16 - Nad1 - D1 k Zmluve o nadriadenosti záväzku 1169/CC/16 - Nad1
Download this file (DODATOK č. 15.pdf)DODATOK č. 15 k Zmluve na dodávku a odber tepla č. BC 01/2008 23.11.2017DODATOK č. 15 k Zmluve na dodávku a odber tepla č. BC 01/2008 v znení jej neskorších dodatkov zo dňa 16.11.2017
Download this file (Zmluva o zrušení vecného bremena.pdf)Zmluva o zrušení vecného bremena23.11.2017Zmluva o zrušení vecného bremena zo dňa 16.11.2017 
Download this file (Dodatok č.3 k Nájomnej zmluve.pdf)Dodatok č.3 k Nájomnej zmluve zo dňa 12.03.201023.11.2017Dodatok č.3 k Nájomnej zmluve zo dňa 12.03.2010v znení Dodatku č.1 a Dodatku č.2

Aktuality


Rekonštrukcia parného vykurovania na horúcovodné - ul. Tatranská,ul. Bystrická

POZITÍVA PRIPOJENIA NA CZT

      SPOLOČNE

SPOLOCNE JE TO BEZ STAROSTI

    JE TO BEZ STAROSTÍ

SPOLOCNE JE TO VYHODNEJSIE

    JE TO VÝHODNEJŠIE

Formuláre

Vaše otázky
Chcete sa stať naším zákazníkom
Zmena údajov odberateľa

 

 

CZT Ružomberok, s.r.o.

Bystrická cesta 1

034 01 Ružomberok

tel: +421908960265

e-mail: info@cztrk.eu , web: www.cztrk.eu

IČO: 36820300 , DIČ: 2022426296
IČ DPH: SK2022426296
Bankové spojenie: SLSP, a.s.
IBAN: SK07 0900 0000 0051 1559 0824

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Žiline, odd. Sro, Vložka č. 19360/L

 

 

SP Weather

Can't forecast decode data. Also make sure your location is current. Verify your location from here https://openweathermap.org/find

Poruchová služba

V prípade poruchy tepelných potrubí, kompaktných odovzdávacích staníc tepla (KOST) volajte poruchovú službu:

 

+421 907 87 29 78

+421 907 91 82 45

V prípade poruchy vykurovania objektu kontaktujte správcu objektu.

Legetøj og BørnetøjTurtle