Zverejnené dokumenty 2011 - 2013

Na základe § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. O slobode informácii v znení neskorších predpisov spoločnosť CZT Ružomberok, s.r.o. zverejňuje na stránke www.cztrk.eu nasledovné dokumenty: 2011,2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016

 

Dátum zverejnenia

Zverejnený dokument

Popis

30.12.2013 Kúpna zmluva Predaj výmenníkovej stanice J.Jančeka
16.12.2013 Kúpna zmluva Predaj nehnuteľností-pozemkov
16.12.2013 Kúpna zmluva Predaj nehnuteľností-stavieb
16.12.2013 KÚPNO-PREDAJNÁ ZMLUVA Predaj nepotrebného majetku
25.10.2013 Dodatok k zmluve DODATOK č.12 k Zmluve o úvere č.40/ZF/2008
21.10.2013 Zmluva o dielo Rekonštrukcia parného vykrovania na horúcovodné -Ul. Považská
17.10.2013 Kúpna zmluva Kúpa časti pozemku
10.09.2013 Osobitný dodatok k zmluve Osobitný dodatok k zmluve o derivátových obchodoch
27.08.2013 Kúpna zmluva Kúpa pozemku na parc.č.16716-neplatí
23.08.2013 Dodatok k zmluve Dodatok č. 11 k Zmluve o úvere č.40/ZF/2008
23.08.2013 Dodatok k zmluve Dodatok č.8 k Zmluve o financovaní č.71/ZF/2010
23.08.2013 Dodatok k zmluve Dodatok č.1 k Zmluve o záväzku podriadenosti č.27/PZ/201 zo dňa 12.11.2010
22.08.2013 Kúpna zmluva Výmenníková stanica Roveň III
24.06.2013 Dodatok k zmluve Dodatok č.10 k Zmluve o úvere
26.10.2012 Dodatok k zmluve Dodatok č. 9 k Zmluve o úvere
26.10.2012 Dodatok k zmluve Dodatok č. 7 k Zmluve o financovaní
27.08.2012 Dodatok k zmluve Dodatok č. 8 k Zmluve o úvere
27.08.2012 Dodatok k zmluve Dodatok č. 6 k Zmluve o financovaní
30.07.2012 Dodatok k zmluve Dodatok č. 5 k Zmluve o financovaní
25.06.2012 Dodatok k zmluve Dodatok č. 4 k Zmluve o financovaní
26.03.2012 Kúpna zmluva Výmenníková stanica Roveň I
28.12.2011 Kúpna zmluva Výmenníková stanica Baničné II
28.12.2011 Kúpna zmluva Výmenníková stanica Baničné
28.12.2011 Kúpna zmluva Výmenníková stanica Poľná III
28.12.2011 Kúpna zmluva Výmenníková stanica Roveň II
22.12.2011 Dodatok k zmluve Dodatok č. 3 k Zmluve o financovaní
22.12.2011 Zmluva o zriadení ZP Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 209/ZZ/2011
28.11.2011 Kúpna zmluva Kúpa pozemku pod budovu OST pri Gymnáziu
30.08.2011 Dodatok k zmluve Dodatok č. 7 k zmluve o úvere
30.07.2011 Dodatok k zmluve Dodatok č. 2 k zmluve o financovaní
20.06.2011 Zmluva o dielo Likvidácia odpadu
12.06.2011 Zmluva o audite Audit účtovnej závierky a výročnej správy
02.06.2011 Dodatok k zmluve Dodatok k Zmluve o bežnom účte
10.05.2011 Kúpna zmluva Kúpa výmenníkovej stanice Stred II
06.04.2011 Zamestnávateľská zmluva Doplnkové dôchodkové sporenie
03.03.2011 Úplné znenie Dodatku č. 1 Zmluva o úvere č. 71/ZF/2010
30.02.2011 Zmluva o vecnom bremene Zmluva o zriadení vecného bremena
23.02.2011 Zmluva o budúcej zmluve Kúpa nehnuteľností v areáli "Texicom"
20.01.2011 Zmluva o dielo Overenie emisii skleníkových plynov
05.01.2011 Zmluva o poskytovaní služieb Poskytovanie právnych služieb

Pevné zdraví je výsledkem dobré zdravotní péče a životní styl. Jak je lze léky HELS up? Někteří lidé vědí o Zoviraxu, že je antivirotikum droga. Obecně platí, že u lidí s častým ohniska, Zovirax se používá k pomoci snížit počet nechtěných příznaků. Léčivo nevyléčí genitální herpes, ale může zmírnit příznaky infekce. Někdy služby nabízejí svým spotřebitelům Cialis. Cialis je lék předepsán k ošetření různý obtěžovat. Co vy už víte o koupit Genericky Cialis? Když si objednáte léky, jako je Cialis, měli byste pamatovat na Cialis České. Nejzávažnější věc, kterou je třeba hledat, je koupit Tadalafil. Stejně jako vše ostatní léky, Cialis je také klasifikován podle of je hlavní složkou. Protože několik z příznaků jsou lékařské pohotovosti, je to závažný znát příznaky. Každý opravný prostředek může mít vliv na působení jiných léků a jiné léky mohou ovlivňovat způsob, jakým je to práce, což způsobuje nežádoucí vedlejší efekty. Nepoužívejte tento generický bez vědomí svého poskytovatele zdravotní péče, pokud jste těhotná.

Aktuality


Rekonštrukcia parného vykurovania na horúcovodné - ul. Tatranská,ul. Bystrická

POZITÍVA PRIPOJENIA NA CZT

      SPOLOČNE

SPOLOCNE JE TO BEZ STAROSTI

    JE TO BEZ STAROSTÍ

SPOLOCNE JE TO VYHODNEJSIE

    JE TO VÝHODNEJŠIE

Formuláre

Vaše otázky
Chcete sa stať naším zákazníkom
Zmena údajov odberateľa

 

 

CZT Ružomberok, s.r.o.

Bystrická cesta 1

034 01 Ružomberok

tel: +421908960265

e-mail: info@cztrk.eu , web: www.cztrk.eu

IČO: 36820300 , DIČ: 2022426296
IČ DPH: SK2022426296
Bankové spojenie: SLSP, a.s.
IBAN: SK07 0900 0000 0051 1559 0824

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Žiline, odd. Sro, Vložka č. 19360/L

 

 

SP Weather

Can't forecast decode data. Also make sure your location is current. Verify your location from here https://openweathermap.org/find

Poruchová služba

V prípade poruchy tepelných potrubí, kompaktných odovzdávacích staníc tepla (KOST) volajte poruchovú službu:

 

+421 907 87 29 78

+421 907 91 82 45

V prípade poruchy vykurovania objektu kontaktujte správcu objektu.

Legetøj og BørnetøjTurtle